eidos temáticos

prexuízos lingüísticos...

...análise da lingua galega a través dos diferentes prexuízos lingüísticos asociados á realidade galega.

 

 

 

medios de comunicación...

...a situación do galego analizada a través dos diferentes medios de comunicación.

 

 

 

normalización...

...preséntanse un estudo sobre o proceso de normalización en Galicia.

 

 

 

 

 

 

educación...

...análise polo miúdo das relacións establecidas entre a educación e o idioma galego.

 

movemento social...

...ou de como ven os partidos, asociacións e plataformas a realidade referente ao idioma galego.

 

 

 

historia da lingua...

...ou como foi o proceso de creación e evolución da lingua galega.

 

linguas españolas...

...ou como está a situación das diferentes linguas do estado español.

linguas do mundo...

... analizando aspectos xerais da situación lingüística mundial.