bibliografía

 

ÁLVAREZ BLANCO, Rosario; FERNÁNDEZ REI, Francisco; SANTAMARINA, Antón (editores), Alingua galega: historia e actualidade( actas do I congreso internacional), Consello da Cultura Galega, 2004, Santiago de Compostela.

 

CALLÓN, Carlos, En castellano no hay problema, Xerais, 2010, Vigo.

 

COSTAS, Xose-Henrique, 55 mentiras sobre a lingua galega, Ed. Laiovento, 2010, Bertamiráns.

 

FREITAS JUVINO, María Pilar, A represión lingüística en Galiza no século XX, Xerais, 2007.

 

FREIXEIRO MATO, Xosé Ramón, Lingua de calidade, Xerais, 2009, Vigo.

 

GRAÑA MARTÍNEZ, Venancio, Lexislación da lingua galega, Xunta de Galicia, 2001, A Coruña.

 

IGLESIAS ÁLVAREZ, ANA, Falar galego. No veo por que: aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galicia, Xerais, 2003, Vigo.

 

MONTEAGUDO, Henrique; LORENZO, Anxo (directores do proxecto), A sociedade galega e o idioma: evolución sociolingüística de Galicia (1992 -2003), Consello de Cultura Galega, Santiago de Compostela.

 

NÚÑEZ SINGALA, Manuel, En galego, por que non?, Galaxia, 2009, Vigo.

 

REI DOVAL, Gabriel, A lingua Galega na cidade no século XX, Xerais, 2007, Vigo.

 

VVAA, A noramlización lingüística a debate, Xerais, 2002, Vigo.

 

VVAA, Feijoo, o galego e nós, Laiovento Edicións, 2010.